Tekstschrijver met hart voor de zorg

Jaarverslag VitrasCMD

VitrasCMD

Opdracht

Maatschappelijk jaardocument 2011 schrijven

Doelgroep

Gemeenten, samenwerkingspartners en andere stakeholders

Zorginstellingen leggen elk jaar verantwoording af voor hun prestaties. De vragen die ze moeten beantwoorden staan vast, de vorm is vrij. Voor dit maatschappelijk verslag vormden bronnenonderzoek en interviews de basis. Het verslag schetst een succesvol jaar voor deze thuiszorgorganisatie in de regio Utrecht.

Tekstfragment

Door demografische ontwikkelingen en overheidsbeleid is het nodig dat meer ouderen langer thuis wonen. Tegelijkertijd worden er grote gemeentelijke bezuinigingen verwacht. Belangrijke beleidsvelden komen in de nabije toekomst onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit biedt kansen voor aansluiting en groei. VitrasCMD bereidt zich hierop voor. Slimme en innovatieve manieren van werken dragen bij aan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven en verminderen de zorgkosten.