Tekstschrijver met hart voor de zorg

Medisch journalist MediRisk

Medisch journalist MediRisk

Opdracht

Interviews voor het vakblad Alert van Medirisk

Doelgroep

Medisch specialisten, zorgprofessionals en ziekenhuismanagers

Sinds 2007 schrijf ik als medisch journalist voor Alert – de risico’s van het vak. Kwaliteit en patiëntveiligheid, daar gaat het om in dit ledenblad voor ziekenhuizen die bij verzekeraar MediRisk in Utrecht zijn aangesloten. Want iedereen heeft baat bij minder claims. Thema’s zijn: klachtenbehandeling, de effecten van marktwerking, beter communiceren, de patiënt centraal, etc.

Tekstfragment

“Slechts 30 procent van de ingezette veranderprocessen is succesvol, zo is onderzocht. Zorgmanagers kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken. Alert sprak met vier verandergoeroes. Wat zijn de do’s en don’ts in verandertrajecten volgens Léon de Caluwé, Jaap Peters, Kees Ahaus en André Wierdsma? Eén trend zetten ze allemaal: aandacht voor de zorg moet terug, de managers hebben de wijsheid niet in pacht.”